POPIS

O NÁS

HISTÓRIA

LOKALITA

Zaujímavosti

FOTO

KONTAKT

INFORMÁCIE PRE INVESTOROV

 /

SK

ENG

Cassovar, Cassovar Komplex, logo

Popis Budovy

Cassovar komplex

CBC I

CBC II

TECHNOLOGICKÝ ŠTANDARD

Cassovar Business Center I (CBC I)

CBC I je integrálnou súčasťou Cassovar Komplexu. Business centrum vzniklo v prvej etape výstavby komplexu a do prevádzky bolo uvedené v máji 2010. CBC I tvoria v prevažnej miere administratívne priestory vysokého štandardu. Svojím vybavenostným a technologickým štandardom sú zaradené do skupiny A. 100 % kapacita administratívnych priestorov v objekte CBC I je obsadená strategickým nájomníkom  - spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Administratívne centrum je prepojené s obchodnou Galériou Cassovar, ktorá ponúka prenájom maloobchodných priestorov.

 

Popis objektu

o Objekt CBC I má dve podzemné podlažia, ktoré tvoria podzemnú garáž s kapacitou 350 parkovacích miest.

o Vonkajšie priestory poskytujú ďalších 46 parkovacích miest.

o Budova má deväť nadzemných podlaží.

o Štvrté až deviate podlažie tvoria administratívne priestory.

 

o Prístup do budovy je povolený s použitím vstupných kariet.

Ocenenia stavby

 

o Objekt CBC I získal v roku 2010 ocenenie Stavba roka 2010 v kategórii - Cena za optimálne použitie
   progresívnych stavebných materiálov, výrobkov a systémov v stavbe.

 

o V roku 2013 bol Cassovar Komplex, spolu so svojou administratívnou budovou CBC I, nominovaný do finále
   prestížnej architektonickej súťaže CE.ZA.AR.

CBC I OBRÁZOK

CBC I v číslach

FOTOGALÉRIA

Výmera pozemkov

 

Zastavaná plocha

 

Podlahová plocha

 

Plocha na prenájom

 

Plocha kancelárií na prenájom

 

Plocha obchodných priestorov na prenájom

 

Počet parkovacích miest

10 612 m²

6 860 m²

23 009 m²

20 496 m²

13 510 m²

6 986 m²

396

Plán budovy

Rezopohľad budovy a maloobchodnej časti

Rez administratívnou budovou a maloobchodnou časťou

CBC II

Cassovar Komplex je najvýznamnejší multifunkčný komplex nielen v Košiciach, ale aj v celom regióne východného Slovenska. Vďačí za to svojej veľkosti, architektúre, technickému štandardu a najmä funkčnému využitiu. Objekt CBC II je integrálnou súčasťou Cassovar Komplexu. Do prevádzky bol uvedený v roku 2012 v rámci druhej etapy výstavby. CBC II tvoria v prevažnej miere administratívne priestory vysokého štandardu. 100 % kapacita administratívnych priestorov v objekte CBC II je obsadená strategickým nájomníkom  - spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Maloobchodné priestory, s ktorými je administratívne centrum CBC II prepojené, sú v súčasnosti prenajaté na 100 % svojich kapacít.

 

Popis objektu

o CBC II je prepojený s Galériou Cassovar a spolu s CBC I tvoria jeden funkčný celok.

 

o Business centrum má dve podzemné podlažia, ktoré tvoria podzemnú garáž so 135 parkovacími miestami.

 

o Budova má jedenásť nadzemných podlaží.

 

o Recepcia a bezpečnostné služby sú v prevádzke 24 hodín, 7 dní v týždni.

 

o Prístup do budovy je povolený s použitím vstupných kariet.

Ocenenia stavby

 

o V roku 2013 bol Cassovar Komplex, spolu so svojou administratívnou budovou CBC II, nominovaný do finále
   prestížnej architektonickej súťaže CE.ZA.AR.

CBC II v číslach

CBC II OBRÁZOK

Výmera pozemkov

 

Zastavaná plocha

 

Podlahová plocha

 

Plocha na prenájom

 

Plocha kancelárií na prenájom

 

Plocha obchodných priestorov na prenájom

 

Počet parkovacích miest

4 348 m²

2 497 m²

17 289 m²

16 725 m²

16 082 m²

643 m²

135

Plán budovy

TECHNOLOGICKÝ ŠTANDARD

Vzduchotechnické technológie umožňujúce prevádzku aj počas COVID-19 karantény

Vstupné priestory a maloobchodná časť

Hlavné špecifiká:

o Celozasklená fasádna konštrukcia maloobchodnej časti Galérie Cassovar

 

o Troje sklené karuselové vstupné dvere

 

o Bezbariérové vstupy

 

o Dve samostatné recepcie s integrovaným sedením

 

o Prírodné drevo v interiéri použité na podhľadoch, schodisku a podlahe na mezaníne

 

o Samonavíjacie tieniace plachty pod svetlíkom nad mezanínom

 

o Vizuálne prepojenie administratívy s maloobchodnou časťou

Kancelárske priestory

Hlavné špecifiká:

o Flexibilný priestor pre rozmiestnenie kancelárií

 

o Svetlá výška priestorov 3,00/2,75 metra

 

o Zvýšená podlaha umožňujúca efektívne zapojenie a inštaláciu kabeláže

 

o Priestory sú vybavené otvárateľnými oknami s roletami proti slnečnému žiareniu

 

o Recepcia a bezpečnostné služby sú v prevádzke 24 hodín, 7 dní v týždni

 

o Budova je vybavená alternatívnym zdrojom energie

 

o Prístup do budovy je povolený s použitím vstupných kariet

 

o Priestory sú monitorované kamerovým systémom

Vonkajšie osvetlenie a umelecké diela

o Vonkajšie osvetlenie a umelecké inštalácie zvýrazňujú vstupné priečelie, rekonštruovaný 60 metrový tehlový komín pôvodného pivovaru a konzolovo vysunuté hmoty
   kancelárskej časti objektu, ktoré sú podopreté dvojicou vyklonených stĺpov v tvare „V“.

Materiálové riešenie

o Prvé dve podlažia sú opláštené hliníkovým fasádnym zasklením s izolačným dvojsklom zelenomodrej farby, ktoré prepúšťa 80 % svetla, ale bráni prehrievaniu vplyvom
   priameho slnečného žiarenia.

 

o Fasáda kancelárskej budovy je odvetraná, opláštená hliníkovým nehorľavým obkladom.

 

o Technické podlažia a výstupy na zelenú strechu sú opláštené hliníkovým lamelovým obkladom.

 

o Pásové okná s hliníkovým rámom sú vybavené tienením lamelovými žalúziami na elektrické ovládanie.

 

o Na chodbách sú nainštalované hliníkové dekoračné podhľadové kazety.

Strecha

o Zelená strecha nad maloobchodnou časťou je čiastočne sprístupnená a slúži ako oddychová zóna pre návštevníkov a zamestnancov kancelárskych priestorov Cassovar
   Komplexu.

Výťahy

o Každá kancelárska budova má štyri osobné výťahy.

 

o Vstupné priestory CBC I. sú s podzemnou garážou prepojené jedným osobným výťahom a ďalšie dva osobné výťahy vedú do garáže z maloobchodnej časti
   na prízemí CBC II.

 

o Podlažia maloobchodnej časti sú vertikálne prepojené dvojicou eskalátorov a dvomi osobnými výťahmi, ktoré vedú do podzemnej garáže a na strechu.

 

o Dva služobné výťahy prepájajú skladové priestory na prvom a druhom podlaží.

Skladové priestory

o Prístup ku skladovým priestorom na druhom nadzemnom podlaží je zabezpečený z príjazdovej komunikácie zo severnej strany CBC I.

Kúrenie

o Vykurovanie zabezpečuje dvojrúrkový vykurovací systém s núteným obehom horúcej vody s teplotou 80/60 °C.

Chladenie

o Chladiaci systém s centrálnou prípravou chladiacej vody pre maloobchodné priestory a kancelárie je realizovaný v štandarde A.

 

o Podhľadové A/C konvektory v prenajímateľných priestoroch slúžia pre chladenie aj kúrenie.

 

o Technológia vetracích trámov v kancelárskych priestoroch zabezpečuje maximálny užívateľsky komfort pre prítomné osoby.

Dátové pripojenie

o Pripojenie maloobchodných priestorov k dátovej/telefónnej sieti zabezpečuje jednotný dátový rozdeľovač umiestnený na prvom nadzemnom podlaží.

 

o Každé podlažie s kancelárskymi priestormi je vybavené vlastnou serverovňou.

Copyright © 2017 Cassovar.sk All rights reserved

Cassovar, Cassovar Komplex, logo

Cassovar Komplex je najväčší multifunkčný komplex na východnom Slovensku s nadštandardnými kancelárskymi, obchodnými a maloobchodnými priestormi.

Pravidlá ochrany osobných údajov

Adresa

Cassovar business center a.s

Cassovar business center II a.s

Žriedlová 11, 040 01 Košice

Kontaktné informácie

Peter Murko (CBC I):

+421 903 904 468 | murko@peemde.sk

 

Norbert Oravec (CBC I):

+421 903 775 204 | oravec.cbcke@gmail.com

 

Peter Pitoňák (CBC II):

 +421 907 982 014  |  pitonak11@gmail.com

Napíšte nám

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Odoslaním kontaktného formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov